Rešetke / Resetke za velike obremenitve

Presane resetke / Resetke za velike obremenitve iz jekla ST37 / S235JR

Rešetke za velike obremenitve so sestavljene iz polnilnih in nosilnih elementov in robnega okvirja. Ti so postavljeni pravokotno eden na drugega. Posebnost te vrste rešetk je višina oziroma debelina nosilnih palic. Dimenzije nosilnih palic omogočajo rešetkam veliko večjo obremenitev, kot je mogoča pri normiranih rešetkah. Katere dimenzije nosilnih palic so najbolj primerne za vaše individualne potrebe, je odvisno od številnih dejavnikov. Rešetke za velike obremenitve se proizvajajo s profilom U in robnim okvirjem iz legiranega jekla, nakar se vroče cinkajo. ProMetall nudi rešetke za velike obremenitve v izvedbi prešanih rešetk iz nosilnih palic dimenzij 30×4 mm do 150×6 mm. Mrežna očesa se določijo individualno po potrebi / statičnih zahtevah.

Prešane rešetke so kot rešetke za velike obremenitve primerne tudi za vozne površine. Za razrede po SLW in posebne obremenitve se lahko po DIN EN 1991-1-1:2010- 12 + NA (stara: DIN 1055) in DIN 1027 (12.85) prevzamejo zahtevane posamezne obremenitve. Priporočamo, da izračune opravijo izkušeni statiki, ki poznajo proizvod.

V primeru dodatnih vprašanj kontaktirajte našo ekipo prodajalcev.

IZVLEČEK IZ DIN 1072

Razred Mosta *Obremenitev KolesaKocka obremenitve **
6010.000 daN200 x 600 mm
457.500 daN200 x 500 mm
305.000 daN200 x 400 mm
244.000 daN200 x 300 mm
165.000 daN200 x 400 mm
124.000 daN200 x 300 mm
93.000 daN200 x 260 mm
62.000 daN200 x 200 mm
31.000 daN200 x 200 mm

* razred mosta=skupna teža vozila.
** kocka obremenitve=površina, na katero vpliva obremenitev

KOEFICIENT OSCILACIJE (FAKTOR ZAVIRANJA)

Če so na vozišču gradbeni elementi, ki so posebej občutljivi za lokalne obremenitve zaviranja (npr. deli prehodov čez vozišče, rešetke ipd.), potem se morajo obremenitev zaviranja, ki razpadejo na obremenitev koles standardnega vozila, množiti z 1,4.

IZVLEČEK IZ DIN 1055

Viličar, standardna vozila

Dovoljena
Skupna Teža
Nazivna
Nosilnost
Statična Osna Obremenitev
(Normalna Obremenitev) P
Srednja Osna
Razdalja A
Skupna
Širina B
Skupna
Širina A
Enakomerno Razdeljena
Prometna Obtežba
(Normalna Obremenitev)
daN daN daN m m m daN
2.500 600 2.000 0,8 1,0 2,4 1.000
3.500 1.000 3.000 0,8 1,0 2,8 1.250
7.000 2.500 6.500 1,0 1,2 3,4 1.500
13.000 5.000 12.000 1,2 1,5 3,6 2.500

Evropski normi EN 124 (pokrivanje prometnih površin, pred tem v Nemčiji urejeno z normo DIN 1229) in EN 1433 (odvodni kanali) določata obremenitvene razrede za pokrove jaškov, odvodne kanale, cestne odtoke in dotoke za dvorišča.

POKROVI JAŠKOV IN ODTOKOV

Razred
A 1515 kN testne obtežbe, ustreza obremenitvi 1,5 tone:
Skupina 1: prometne površine, ki jih lahko uporabljajo zgolj pešči in
kolesarji. Primerno tudi za zelene površine.
B 125 125 kN testne obtežbe, ustreza obremenitvi 12,5 ton:
Skupina 2: pešpoti, cone za pešce in primerljive površine, parkirne hiše za osebna vozila.
C 250 250 kN testne obtežbe, ustreza obremenitvi 25 ton:
Skupina 3: stranski odtoki, parkirišča in nevozni odstavni pasovi ter podobno.
Režasti stranski odtoki so zmeraj skupina 3.
D 400 400 kN testne obtežbe, ustreza obremenitvi 40 ton:
Skupina 4: vozni pasovi cest (tudi cest za pešce), odstavni pasovi in
parkirne površine za vse vrste vozil.
E 600 600 kN testne obtežbe, ustreza obremenitvi 60 ton:
Skupina 5: površine pod veliko kolesno obremenitvijo, npr. industrijski in vojaški objekti.
F 900 900 kN testne obtežbe, ustreza obremenitvi 90 ton:
Skupina 6: površine pod izjemno veliko kolesno obremenitvijo, npr. letališča in pristanišča

Pokrovi od razreda C 250 naprej morajo biti pritrjeni v skladu s pravili prometne varnosti.

 Potrebujete reference? Poglejte si reference za rešetke
 Imate dodatna vprašanja? Uporabite našega pomočnika za povpraševanja ali se obrnite na svojo osebno kontaktno osebo